Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

A&Z tablettpress

Automatiserad vakuumtransport med höjdkrav i läkemedelsindustrin

Bakgrund

A&Z Pharmaceutical utvecklar, tillverkar och levererar förstklassiga läkemedelsprodukter och näringstillskott för apoteksförsäljning. Företaget finns på Long Island i New York. Piab ombads att se över kundens applikationer för både tabletter och läkemedelspulver. I applikationerna matas produktämnena till blandare, fräsmaskiner, tablettpressar och formfyllnings- och tätningsmaskiner. Applikationerna kännetecknas av stora volymer och få produktövergångar. A&Z Pharmaceutical renoverade och byggde ut sina produktionslokaler, och behövde en transportörlösning för snabb och effektiv förflyttning av läkemedelspulver mellan de olika produktionsstegen. Utrymme och höjd var avgörande begränsningar. Andra viktiga krav var förbättrad arbetsmiljö (dvs. önskemål om att minska eller eliminera den manuella hanteringen samt minimera dammet och bullret), hög tillförlitlighet och enkel skötsel. A&Z ville dessutom ha en standardiserad transportörlösning för de olika processtegen. 

 

 

Lösning

I testanläggningen i Hingham utförde Piab flera tester för att kontrollera den föreslagna lösningens kapacitets- och segregeringsegenskaper, som befanns vara mycket goda. A&Z utförde dessutom ett 30-dagars test i produktionslokalerna, för att verifiera Piabs testresultat.

  • (2) piFLOW®premium med pumpstorlek 400 och styrenhet för matning till blandare
  • (4) piFLOW®premium med pumpstorlek 200 och styrenhet för matning till fräsmaskin
  • (3) piFLOW®premium med pumpstorlek 200 och styrenhet för matning till tablettpress
  • (2) piFLOW®premium med pumpstorlek 100 och styrenhet för matning till vertikal formfyllnings- och tätningsmaskin,
  • Inklusive diverse tillbehör, till exempel matningsspakar, övergångsdelar och kontroller. 

Resultat

Piab levererade en automatiserad vakuumtransportörlösning som kunde installeras och användas helt i enlighet med de aktuella begränsningarna och kraven. Lösningen var fysiskt sett mycket mer lätthanterlig än de tidigare lösningarna. Detta, i kombination med kraftigt förbättrade damm- och bullernivåer, gav en mycket bättre arbetsmiljö. Förbättrad tillförlitlighet och minskat underhållsbehov bidrog ytterligare till kundens beslut att köpa in Piabs vakuumlösning.


Relaterade produkter

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss