Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Pall Exekia - Piab kemisk industri

Förbättrad säkerhet och kortare hanteringstid vid arbetsstationerna

Bakgrund

Pall Exekia, världsledande inom keramisk membranseparationsteknik, behövde ett enklare, säkrare och mer effektivt system för transport av aluminiumoxidpulver. Pulversäckar på 25 kg hissades manuellt upp till en blandare på 7 meters höjd.

Lösning

Pall Exekia ersatte de manuella materialhanteringsprocesserna med en automatiserad tryckluftsbaserad transportlösning från Piab.

Resultat

Tiden för hantering av de tunga pulversäckarna har förkortats kraftigt hos Pall Exekia. Eftersom den fysiska arbetsbördan har minskat kraftigt, har säkerheten blivit mycket högre vid arbetsstationerna.  Transportörsystemet innehåller ett partikelfilter som minskar koncentrationen av damm och andra föroreningar i anläggningen.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss