Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

OKI - Piab kemisk industri

Kortare underhållstider och färre driftstopp hos OKI, tack vare säkert och snabbt transportörsystem

Bakgrund

OKI, den första japanska tillverkaren av telekommunikationsutrustning, grundades 1881. För att behålla sin konkurrenskraft och klara ökad efterfrågan har företaget satsat på att automatisera fler moment i sin produktionsanläggning i Glasgow. Förflyttningen av tonerpulver från golvnivå till ovanliggande påfyllningshuvuden var en av de processer som man bestämde sig för att förbättra. Man ville också förbättra arbetsmiljön och hitta en lösning som uppfyllde eller överträffade specifikationerna enligt ATEX och aktuella hälso- och säkerhetsregler.

Lösning

OKI kontaktade Piab som föreslog att de befintliga vakuumtransportsystemen skulle bytas ut mot 28 stycken vakuumtransportörer från Piab. De nya vakuumtransportörerna förflyttar tonerpulvret tyst och säkert över avstånd som varierar från 4 m till 25 m, och det totala genomflödet per dag är 2 000 kg pulver.

Resultat

Peter Barnes, driftingenjör hos OKI, klassar ”färre driftstopp” som den främsta fördelen med Piabs transportörer, och konstaterar att behovet av teknisk support har minskat till otroligt låg nivå. ”Våra nya Piab-system är extremt tillförlitliga och mycket mer kostnadseffektiva än de gamla systemen.” Det är dessutom enkelt att rengöra och underhålla transportörerna. Ytterligare en fördel som OKI upptäckte var att Piabs filter har mycket längre livslängd än det förra systemets filter – en egenskap som lett till att driftkostnaderna minskat betydligt.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss