Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab piFLOW®i vakuumtransportör

Långa driftstopp innebär möjlighet för piFLOW® vakuumtransportör


Bakgrund

Urnex Brands, ett företag med bas i New York, behövde en effektiv metod för att förflytta pulver till sina paketerings- och tablettmaskiner. Man var starkt inriktad på att välja tryckluftsdriven vakuumtransport, eftersom det befintliga systemet med en mekanisk matarskruv orsakade problem. En av uppgifterna i produktionsanläggningen är att flytta bulkvolymer av citronsyre- och natriumkarbonatblandningar via en flexibel skruvtransportör till en behållare i ett VFFS-förpackningssystem (vertical, form, fill and seal). I systemet hanteras flera produktblandningar som inte får komma i kontakt med varandra. Det krävdes långa driftstopp för att rengöra det mekaniska transportörsystemet och matarskruven, vilket var ett stort problem för företaget eftersom rengöringen krävde extra personalresurser och driftstoppen begränsade produktiviteten. Ett rengöringspass – och det driftstopp som krävdes – kunde pågå i upp till tre timmar, vilket motsvarade nästan 600 produktförpackningar. Tre skruvtransportörer användes. Transporthastigheten var 544 kg i timmen.

Lösning

Urnex Brands skickade in en provsats av sin produkt till Piab, som använde produkten i sitt testlabb hos Piab i Hingham, Massachusetts. Hanteringen av blandade pulver var en utmaning, så produkten testades noggrant med flera olika systemuppsättningar i labbet. Utifrån resultaten av labbtesterna fastställdes att en industriell piFLOW®i-enhet var det bästa alternativet. Piab skickade en provenhet för 30 dagars utvärdering hos Urnex.

Resultat

De goda resultaten under utvärderingsperioden ledde till att företaget köpte enheten. Enkelhet och kostnadseffektivitet var bidragande orsaker till att affären gick igenom. Med piFLOW® vakuumtransportör från Piab förkortades driftstoppen betydligt (med två tredjedelar och endast 192 ”förlorade” förpackningar i stället för 576 som med det föregående systemet). Piabs transportör är mycket kostnadseffektiv jämfört med nya matarskruvar och andra pneumatiska enheter. De personalresurser som tidigare ägnade sig åt rengöring utför nu andra viktiga uppgifter. Tack vare Piabs lösning sparar företaget cirka 30 000 dollar (21 800 euro) per år. Efter några månaders produktion köpte företaget in ytterligare tre enheter.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss