Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Delade vakuumtransportörer

Success story: Piabs vakuumtransportör löser problem med mikrobakteriell kontaminering i läkemedelsanläggning

Bakgrund

Att eliminera risken för mikrobakteriell kontaminering var företagets främsta fokus. Kunden använde en modifierad transportör från en annan leverantör. Eftersom systemet inte kunde leverera önskade flödeshastigheter, bestämde man sig för att använda Piabs MLL800-vakuumpump med den modifierade transportören. Efter några månaders användning av systemet, blev företaget föremål för en större utredning, där FDA granskade orsakerna till mikrobiologisk kontaminering i den produkt som företaget tillverkar och distribuerar. Kontamineringen kunde härledas till bristfällig rengöring av filtren (som rengjordes i diskho) och till att den modifierade transportören inte fungerade som avsett. Företaget ville börja om från början – med enbart Piab-utrustning.

Lösning

Kunden transporterar pulver från en trumma till en tablettpress. Eftersom man ville att filtret skulle hållas isolerat från den transporterade produkten, valde Piab en delad vakuumtransportör. Ovanför kundens tablettpress installerades en tom piFLOW®p-vakuumtransportenhet som skulle fyllas med pulvret via en annan piFLOW®p-enhet som innehåller både vakuumpumpen och filtret. Pump/filter-enheten installerades nära golvet för enkel åtkomst.

Resultat

Vi visade att Piab var väl rustade för att klara FDA-processen och för att leverera oöverträffat stöd hela vägen – från testning, support och utbildning på plats, till besiktning och säkrad order. Det blev tydligt för företaget att Piabs högsta prioritet inte var att vinna ordern, utan att bidra till ökad produktivitet hos tillverkaren. Tack vare utförandet med delad vakuumtransportör tillgodosågs önskemålet om att isolera filtret från produktmottagaren. Man ville eliminera risken för fler kontamineringsincidenter – därför var det avgörande att filtret inte kom i kontakt med produkten.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss