Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

C2100 64 Reduced cleaning time

Rengöringstiden reducerad med 600 timmar med vakuumtransportör piFLOW®p

Bakgrund

En entreprenadtillverkare för fasta dosformar utvecklar och producerar flerskikts tabletter, filmbelagda tabletter, sockerbelagda tabletter, pellets och hårda gelatinkapslar. På denna mycket konkurrenspräglade marknad skapar produktivitetsförbättringar och reducerad rengöringstid ett kraftigt konkurrensförsprång – något som företaget letade efter när de sökte nya produktionslösningar.

Lösning

Vakuumtransportör piFLOW®p ersatte Piabs egen gamla transportör VC för transportprocessen av pulver till tablettpressarna.

Resultat

Rengöringsprocessen reducerades från tre till två timmar, vilket gav en timme extra i produktionstid. De nya transportörerna resulterade även i förbättringar av arbetsmiljön tack vare lättare utrustning och färre maskindelar, vilket minskade möjligheten till förväxling av delar.

Arbetskostnaden för rengöring reducerades med €9000/år och den ökade produktiviteten motsvarar ungefär €15000/år. Avkastningen på insatt kapital för Piabs produkter uppnåddes på 20 månader.


Relaterade produkter

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss